Browsing: การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? สัมมนาฟรี แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทย Strategic Center ขอเชิญเข้าร่วมงาน สัมมนาธุรกิจ ประจำปี ฟรี!! เตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก ฟังแนวโน้มเศรษฐกิจปี 2024 กับการปรับกลยุทธ์ของนักธุรกิจไทยจากกูรู ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ เปิดมุมมองแนวโน้มเศรษฐกิจ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในยุคแห่งความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Age) การบริหารเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จดูเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้นทุกขณะ โดยผู้บริหารต้องเห็น 3C กล่าวคือ Change – Customer – Competition ดังนั้นเราต้องการมนุษย์พันธุ์ใหม่ในการบริหารองค์กรมนุษย์พันธุ์ใหม่ซึ่งมีกรอบการคิดแบบใหม่ เรียกว่าการเคลื่อนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) ในกรอบการบริหารและกรอบความคิด ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงแนวทางในการบริหารที่ผู้บริหารต้องมีลักษณะคิดเป็นนักวางกลยุทธ์…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึก อบรม Sales ออนไลน์ กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร Sales & Marketing Strategy for B2B เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) เรียนรู้การเพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการใช้กลยุทธ์นำ กับวิทยากรมากประสบการณ์…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรผู้บริหาร หัวหน้าทีม และฝ่าย HR เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบ ประเมิน 360 องศา / BSC / Competency แบบจริงจัง IN – HOUSE TRAINING ราคา…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์ จัดงานประชุมสัมมนาประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี” เพื่อแชร์ความรู้ด้าน การประเมินผลงาน ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานด้านเอชอาร์ เพราะการประเมินผลงานของพนักงานในบริษัทนั้น ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและงานในแต่ละบุคคลได้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององค์กรด้วย …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การปรับตัวและการพัฒนา Community Mall สู่ความสำเร็จในยุคนี้ อยากพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ให้สำเร็จ! ต้องไม่พลาดงานนี้ ไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ กลับมาฮอตอีกครั้ง จนบริษัทพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก (Retail Developer) รายใหญ่หลายรายวางแผนเปิดตัว โครงการคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ ๆ อีกเพียบ! เนื่องจากผู้คนอยู่บ้านมากขึ้น และต้องการใช้ชีวิตใกล้บ้าน…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? เปิดรับสมัครแล้ว !!! หลักสูตร “การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน” Social Return on Investment (SROI) โดยทีมวิทยากรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 10 ปีเหมาะสำหรับ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? งานสัมมนาออนไลน์ เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขั้นตอนการ เริ่มต้นธุรกิจ รวมถึงสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ฟรี ! สำหรับผู้ที่สนใจเปิดธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น ห้ามพลาด ! หมวดหมู่ การลงทุน หุ้น ทองคำ อสังหาฯ / การบริหารการจัดการ กลยุทธ์ธุรกิจ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Psychology for Management & Motivating Techniques หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจทีมงาน” เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการโน้มน้าว จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อจะเข้าใจคน และทีมงาน รีดเร้นศักยภาพในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับหัวหน้างาน…