Browsing: การเทรด

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Class 1 : ก้าวแรกสู่การเทรด Class 2 : เทคนิคการจับจังหวะ เพื่อทำกำไร 1 Class 3 : เทคนิคการจับจังหวะ เพื่อทำกำไร 2 Class 4…