Browsing: ธุรกิจเจ๊ง

ถอดบทเรียน “ธุรกิจเจ๊ง” เช็คความเสี่ยงว่าธุรกิจคุณเข้าขั้นวิกฤตแล้วหรือยัง ? ปกติแล้วบทความส่วนใหญ่จะให้หนทางทำอย่างไรก็ได้ให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ พร้อมแนะนำเคล็ดลับต่าง ๆ มากมาย แต่ถ้าหากคุณกำลังเริ่มต้นทำธุรกิจหรือทำธุรกิจแล้วกำลังประสบกับความเสี่ยงในการทำให้ ธุรกิจเจ๊ง การศึกษาจาก case study ต่าง ๆ และรู้เท่าทันก่อนจะสายเกินไป ก็นับเป็นเรื่องสำคัญพอ ๆ กับการทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ..และเพื่อให้เราได้ไปต่อ…