Browsing: สัมมนาการขาย

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Proactive Sales for increasing New Customer หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ “นักขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ค้นหาและได้มาซึ่งลูกค้าใหม่” วิทยากร คุณชนะ ก่อกิจกำธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ล เซลส์…