Browsing: หลักสูตรการขาย

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึก อบรม Sales ออนไลน์ กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร Sales & Marketing Strategy for B2B เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) เรียนรู้การเพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการใช้กลยุทธ์นำ กับวิทยากรมากประสบการณ์…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Proactive Sales for increasing New Customer หลักสูตรฝึกอบรม : แนวทางการขายเชิงรุกเพื่อเพิ่มลูกค้าใหม่ “นักขายเชิงรุกที่มุ่งเน้นการสร้างโอกาส ค้นหาและได้มาซึ่งลูกค้าใหม่” วิทยากร คุณชนะ ก่อกิจกำธร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิ่ล เซลส์…