Browsing: อบรบการขาย

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึก อบรม Sales ออนไลน์ กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร Sales & Marketing Strategy for B2B เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) เรียนรู้การเพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการใช้กลยุทธ์นำ กับวิทยากรมากประสบการณ์…