Browsing: เขียนโปรแกรม

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? CLEVERKIDS ศูนย์อบรม สอนคอมพิวเตอร์เด็ก Promotion เดือน พฤศจิกายน 2566 (Back to School) สมัครเรียน 2 หลักสูตร รับส่วนลด 500 บาท เรามีคอร์สเรียนคอมพิวเตอร์หลากหลายสำหรับเด็ก เสริมสร้างจินตนาการ…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ภาษา Flutter ระดับ Basic เรียนคอร์สนี้ ดีอย่างไร ? Flutter Basic สอน เขียน Mobile Application ด้วย Flutter ขั้นพื้นฐานระยะเวลา 3 วันที่ทำให้คุณสามารถเรียนรู้โดยตรงกับวิทยากร…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ความรู้พื้นฐาน การพัฒนา Web GIS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด เพื่อเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เนื้อหาหลักสูตร/หัวข้อการฝึกอบรม วิทยากรผู้สอน นายชิงชัย หุมห้อง และ ดร.ศักดิ์ดา หอมหวล ผู้เขียนหนังสือ WEB GIS คู่มือการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด หมวดหมู่…