Browsing: เทคนิคการนำเสนองาน

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์สเรียนออนไลน์ “ก้าวแรกสู่ การพูดในที่สาธารณะ” คอร์สเรียนทักษะการพูดในที่สาธารณะที่โฟกัสตรงจุด ทำให้คุณพัฒนาทักษะการพูดเป็นเร็วขึ้น SPEAK SPARK ได้กลั่นกรอง “ศาสตร์และศิลป์” ของการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็น “แผนที่นำทาง” สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะและผู้ที่ปรารถนาจะออกไปจับไมค์พูดต่อหน้าคนจำนวนหนึ่งได้ เป้าหมายของคอร์สเรียนนี้ คือ ต้องการปูพื้นฐานด้านการพูดในที่สาธารณะให้กับคุณ เพื่อให้คุณ “รู้” ถึง…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรม Power Pitch Power Presentation การนำเสนองานเพื่อให้ได้งาน”How to Propose Winning Deal” การนำเสนองานให้ได้งานและลุล่วงตามเป้าหมายนั้น การมีเทคนิคการพูดหรือการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลแต่เพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอทักษะการบริหารจัดการสถานการณ์และการสื่อสารในห้วงเวลาที่นำเสนอถือเป็นปราการด่านสำคัญที่ผู้นำเสนอต้องฟันฝ่าไปให้ได้ เพื่อส่งให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอเดินทางไปยังผู้รับสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การจัดการภาษากายและบุคลิกภาพในการสื่อสารขณะนำเสนอจึงถือเป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญที่ผู้นำเสนอควรได้มีความรู้ เเละฝึกฝนตนเองให้ชำนาญ มีรูปแบบการสื่อสารบุคลิกภาพที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์สำหรับกลุ่มผู้ฟังเหล่านั้นสำคัญกว่านั้นคือ “การ Pitch…