Browsing: โครงการมิกซ์ยูส

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การปรับตัวและการพัฒนา Community Mall สู่ความสำเร็จในยุคนี้ อยากพัฒนาคอมมูนิตี้มอลล์ให้สำเร็จ! ต้องไม่พลาดงานนี้ ไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์โควิด-19 จะทำให้ธุรกิจคอมมูนิตี้มอลล์ กลับมาฮอตอีกครั้ง จนบริษัทพัฒนาพื้นที่ค้าปลีก (Retail Developer) รายใหญ่หลายรายวางแผนเปิดตัว โครงการคอมมูนิตี้มอลล์ใหม่ ๆ อีกเพียบ! เนื่องจากผู้คนอยู่บ้านมากขึ้น และต้องการใช้ชีวิตใกล้บ้าน…