Browsing: การเข้าสังคม

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า.. ก่อนที่คุณจะศึกษา วิธีเข้าสังคม เพื่อขยายคอนเนคชั่นของวงสังคมให้กว้างขึ้น คุณจำเป็นที่จะต้องรู้จุดประสงค์ในการหาคอนเนคชั่นนั้นเสียก่อน ซึ่งการหาคอนเนคชั่นมีได้หลายวัตถุประสงค์ เช่น อาจจะเป็นเรื่องของการหาคนมาเพื่อสนับสนุนธุรกิจ การหาคนมาเป็นหุ้นส่วนเพื่อการลงทุน หรือเป็นการหาคนที่อยู่สายงานเดียวกันเพื่อต่อยอดสิ่งใดสิ่งหนึ่งในงานนั้น การแสวงหาคนรู้จักให้มากขึ้นเพื่อขยับขยายตำแหน่งในสายงาน ตลอดจนไปถึงการหาฐานลูกค้าใหม่ ๆ หรือแม้แต่ทำความรู้จักไว้ก่อนเผื่อในอนาคตอาจจะได้ร่วมงานกัน สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นในการอ่านบทความนี้เพื่อให้สามารถเรียนรู้ วิธีเข้าสังคม เพื่อหาคอนเนคชั่นและสร้างเครือข่ายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อคุณกำหนดวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย เราจะเริ่มเรียนรู้ไปด้วยกันกับวิธีการดังต่อไปนี้.. 7…