Browsing: พูดต่อหน้าคน

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์สเรียนออนไลน์ “ก้าวแรกสู่ การพูดในที่สาธารณะ” คอร์สเรียนทักษะการพูดในที่สาธารณะที่โฟกัสตรงจุด ทำให้คุณพัฒนาทักษะการพูดเป็นเร็วขึ้น SPEAK SPARK ได้กลั่นกรอง “ศาสตร์และศิลป์” ของการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็น “แผนที่นำทาง” สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะและผู้ที่ปรารถนาจะออกไปจับไมค์พูดต่อหน้าคนจำนวนหนึ่งได้ เป้าหมายของคอร์สเรียนนี้ คือ ต้องการปูพื้นฐานด้านการพูดในที่สาธารณะให้กับคุณ เพื่อให้คุณ “รู้” ถึง…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? SPEAK SPARK เปิดรับสมัคร คอร์สเรียนออนไลน์ Public Speaking “ก้าวแรกสู่การพูดในที่สาธารณะ” คอร์สเรียนทักษะการพูดในที่สาธารณะที่โฟกัสตรงจุด ทำให้คุณพัฒนาทักษะการพูดเป็นเร็วขึ้นคอร์สเรียนออนไลน์นี้ได้กลั่นกรอง “ศาสตร์และศิลป์” ของการพูดในที่สาธารณะ เพื่อใช้เป็น “แผนที่นำทาง” สำหรับผู้ที่กำลังฝึกฝนทักษะการพูดในที่สาธารณะ และผู้ที่ปรารถนาจะออกไปจับไมค์พูดต่อหน้าคนจำนวนหนึ่งได้ เป้าหมายของคอร์สเรียนนี้ ต้องการปูพื้นฐานด้านการพูดในที่สาธารณะให้กับคุณ เพื่อให้คุณ…