Browsing: Martech solution

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Nexus System Resources ขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนา The Next Frontier of Supply Chain Management with Nexus and Blue Yonder ห้ามพลาด…

Main Focus Digital Disruption มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คนตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมากลยุทธ์ 4E เข้ามาแทนที่ 4P เมื่อใช้ร่วมกับ Martech จะยิ่งมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคความสำคัญของ Marketing 4E ซึ่งประกอบด้วย Experience, Exchange, Everyplace และ Evangelismจะบูรณาการ…