Browsing: Project Manager

บทความนี้เป็นประโยชน์ต่อผู้จัดการโครงการ Project Manager ทั้งหลาย ตลอดจนหัวหน้าทีม และ/รวมถึงระดับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กเป็นอย่างยิ่ง เนื้อหาสาระด้าน Soft Skill ในการจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงานนี้ หรือที่เราคุ้นหูกันในวลีเท่ห์ ๆ อย่าง “Put the Right Man on the Right…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Effective Project Management : Scope Planning & Implementation บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ หลักการและเหตุผล หลักในการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายองค์การ รวมถึงเทคนิคการบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ…