Browsing: service excellence

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? สิ่งที่ได้รับไปเต็ม ๆ สิ่งที่ได้เรียนรู้ หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / จัดซื้อ การตลาด การขาย บริการ รูปแบบการเรียน อบรมทั่วไปโดยบริษัท/หน่วยงาน โดย เบญจพร เหลืองเรืองโรจน์ ที่ปรึกษาภาพลักษณ์…