Browsing: Skills Matrix

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? HR มืออาชีพห้ามพลาด “การจัดทำ Skills Matrix และสามารถปรับใช้กับ OJT อย่างได้ผล” หัวข้อการเรียน 6 ชั่วโมง แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix…