Browsing: งานบุคคล HR การทำงาน

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรผู้บริหาร หัวหน้าทีม และฝ่าย HR เหมาะสำหรับองค์กรที่สนใจจะใช้ระบบ ประเมิน 360 องศา / BSC / Competency แบบจริงจัง IN – HOUSE TRAINING ราคา…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ชมรมบริหารงานบุคคลไทยเอชอาร์ออนไลน์ จัดงานประชุมสัมมนาประจำเดือน ตุลาคม 2566 ในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี” เพื่อแชร์ความรู้ด้าน การประเมินผลงาน ให้กับบุคคลที่สนใจ โดยเฉพาะบุคคลที่ทำงานด้านเอชอาร์ เพราะการประเมินผลงานของพนักงานในบริษัทนั้น ถือเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพที่สำคัญ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองและงานในแต่ละบุคคลได้ เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทางอาชีพ (Career Development) ที่สำคัญขององค์กรด้วย …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 54 (Mini Master in HR Management) หลักสูตร HR เรียนจบรับวุฒิบัตร โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เข้มข้นไปด้วยเนื้อหาตามหลักการและเหตุผลที่ว่า ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy)…

ทุกวันนี้การทำงานของหลาย ๆ บริษัทต่างก็มีความเข้มงวดมากขึ้น กดดันมากขึ้น และจะต้องทำตามเป้าหมายหรือกำไรให้กับบริษัทตามสมควร จนหลายครั้งก็พบว่าพนักงานหลายคนไม่มี สุขภาพจิตดี เท่าไหร่นัก และเมื่อการทำงานเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแน่นอนว่าส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพนักงานในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว และที่สำคัญยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย ในบทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีให้ทุกคนได้ตามอ่านกัน ความสำคัญของการมี สุขภาพจิตดี…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หมวดหมู่ งานบุคคล HR การทำงาน / การประเมินคุณภาพ มาตราฐานต่างๆ / หัวข้ออบรมอื่นๆ รูปแบบการเรียน อบรมออนไลน์ อื่น ๆ ที่ผู้เรียนต้องรู้ …

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? พัฒนาตนเองเพื่อความมีภาวะผู้นำและความเชี่ยวชาญในการบริหารพัฒนาคน Leadership and People Skills Key Outcome Key Learning Points หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / การพูดและภาษา / งานบุคคล HR…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง หลักสูตรวุฒิบัตร: การพัฒนาทรัพยากรบุคคล…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรอบรมที่เน้นปฏิบัติการทำ PDPA Implementation ในองค์กรพร้อมข้อกฎหมายที่อธิบายให้เข้าใจได้ง่าย “แนวปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับคณะทำงาน (PDPA Implementation for Working Group) เน้นทำความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทด้านต่าง ๆ ของคณะทำงาน PDPA ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หรือกฎหมาย…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? HR มืออาชีพห้ามพลาด “การจัดทำ Skills Matrix และสามารถปรับใช้กับ OJT อย่างได้ผล” หัวข้อการเรียน 6 ชั่วโมง แนวทางการจัดทำ Skill Matrix อย่างง่ายแต่ใช้ได้จริง ฝึกปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำ Skill Matrix…