Browsing: b2b

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึก อบรม Sales ออนไลน์ กลยุทธ์การขายและการตลาดเจาะองค์กร Sales & Marketing Strategy for B2B เรียนออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting (พร้อมรับไฟล์เอกสาร) เรียนรู้การเพิ่มยอดขายให้ก้าวกระโดด ด้วยการใช้กลยุทธ์นำ กับวิทยากรมากประสบการณ์…

ธุรกิจเริ่มปัง จะ จดทะเบียนบริษัท แบบไหนดี ? ทุกคน ทุกคนรู้มั๊ยว่าทุกวันนี้การเริ่มทำธุรกิจไม่ใช่เรื่องยากเหมือนในอดีต เพราะเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการผลักดันธุรกิจให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นแล้วจะสำเร็จทุกรายหรอกนะ ดังนั้นก่อนเริ่มทำธุรกิจ หนึ่งในสิ่งสำคัญที่เราอยากให้ทุกคนลองถามตัวเอง คือ เราควรจดทะเบียนในรูปแบบของ ธุรกิจส่วนตัว ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทเต็มรูปแบบ ? สำคัญยังไง ? ทำไมต้องรู้จักการ…