Browsing: Leadership

ทุกวันนี้การทำงานของหลาย ๆ บริษัทต่างก็มีความเข้มงวดมากขึ้น กดดันมากขึ้น และจะต้องทำตามเป้าหมายหรือกำไรให้กับบริษัทตามสมควร จนหลายครั้งก็พบว่าพนักงานหลายคนไม่มี สุขภาพจิตดี เท่าไหร่นัก และเมื่อการทำงานเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแน่นอนว่าส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพนักงานในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว และที่สำคัญยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย ในบทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีให้ทุกคนได้ตามอ่านกัน ความสำคัญของการมี สุขภาพจิตดี…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? พัฒนาตนเองเพื่อความมีภาวะผู้นำและความเชี่ยวชาญในการบริหารพัฒนาคน Leadership and People Skills Key Outcome Key Learning Points หมวดหมู่ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ / การพูดและภาษา / งานบุคคล HR…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? ปลดล๊อคศักยภาพการพูดในตัวคุณ ให้เป็นนักพูดมืออาชีพได้ ภายในวันเดียว กับคอร์ส พูด เสก เงิน “วันเดียว พูดเป็น” คอร์สพัฒนาทักษะการพูดแบบก้าวกระโดด และเห็นผลการเปลี่ยนเแปลงได้ทันทีจากในคอร์ส พร้อมรับคำแนะนำ แบบตรงไปตรงมา แบบรายบุคคล เพื่อการพัฒนาที่ใช่ ในแบบที่เป็นตัวคุณที่ดีกว่าเดิม และสามารถปรับใช้ได้กับทุกอาชีพทั้งบนโลก Online…