Browsing: self development

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ Effective Project Management : Scope Planning & Implementation บริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผน ควบคุม ประเมินผลโครงการให้บรรลุประสิทธิผลสู่การเป็นนักบริหารโครงการมืออาชีพ หลักการและเหตุผล หลักในการบริหารโครงการให้บรรลุเป้าหมายองค์การ รวมถึงเทคนิคการบริหารโครงการ ตั้งแต่การเริ่มโครงการ การวางแผนโครงการ…

การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มความสามารถในด้านต่าง ๆ ล้วนเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตและการทำงาน เพราะเป็นหนทางสุจริตเพียงหนทางเดียวที่จะนำพาตัวคุณเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จหรือมีคุณภาพชีวิตดีกว่าที่เป็นมาได้ เหนือสิ่งอื่นใดนั้น คุณควรจะต้องเริ่มจากการค้นหา “วิธี” เพื่อ “พัฒนาตนเอง” ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับตัวคุณเสียก่อน และตามท๊อปปิคตัวหนาของเราในวันนี้เลยที่ต้องการเน้นย้ำว่า.. การพัฒนาตนเองที่ได้ผลดีนั้น คุณไม่จำเป็นต้องแข่งกับใครเพื่อที่จะเหนือกว่า หรือแม้แต่การแข่งขันกับตัวเองในแบบฉบับเมื่อวาน ก็ขอแนะนำว่าไม่ควรเช่นกัน !!! คำคมติดหูที่คุณมักได้ยินบ่อย ๆ เช่นว่า…