Browsing: การบริหาร บริหารคน และบริหารงาน

ทุกวันนี้การทำงานของหลาย ๆ บริษัทต่างก็มีความเข้มงวดมากขึ้น กดดันมากขึ้น และจะต้องทำตามเป้าหมายหรือกำไรให้กับบริษัทตามสมควร จนหลายครั้งก็พบว่าพนักงานหลายคนไม่มี สุขภาพจิตดี เท่าไหร่นัก และเมื่อการทำงานเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดแน่นอนว่าส่งผลต่อความเป็นอยู่ของพนักงานในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัว และที่สำคัญยังส่งผลต่อสุขภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอีกด้วย ในบทความนี้จึงจะมาแนะนำวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน เพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดีให้ทุกคนได้ตามอ่านกัน ความสำคัญของการมี สุขภาพจิตดี…

คอร์สอบรมนี้สอนอะไร ? Psychology for Management & Motivating Techniques หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ “จิตวิทยาการบริหาร และการจูงใจทีมงาน” เรียนรู้จิตวิทยาการบริหาร การสร้างแรงจูงใจ และการโน้มน้าว จากนักจิตวิทยาระดับประเทศ เพื่อจะเข้าใจคน และทีมงาน รีดเร้นศักยภาพในการทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับหัวหน้างาน…